Dashboards met infografieken voor alle partners

01/12/2020

De ontwikkeling van de dashboards met statistische info over vraag en aanbod op bizlocator worden in december gefinaliseerd. Lokale besturen en beheerders van bedrijvensites kunnen hiermee heel wat waardevolle gegevens verkrijgen.
Het nieuwe bizLocator dashboard wordt nu algemeen beschikbaar voor alle partners van bizLocator en biedt uitgebreide inzichten op basis waarvan acties kunnen worden genomen. Op de klankbordgroep van 10 december worden ze uitgebreid voorgesteld, maar de foto toont alvast een klein voorproefje.