bizlocator als databron voor ruimtelijk-economisch beleid van gemeenten

09/10/2020

In een aantal streken zoals in  het zuiden van West-Vlaanderen zitten er nog heel wat historisch gegroeide bedrijven op hun oorspronkelijke locatie. Maar uit onderzoek is gebleken dat bedrijven gedurende hun levensfase gemiddeld een drietal keer verhuizen. Andere bedrijven openen nieuwe vestigingen of filialen. Wie op zoek gaat naar een nieuwe locatie, schenkt daarbij aandacht aan de vestigingsfactoren. Is de geografische regio beperkt, bijvoorbeeld tot het Mechelse omdat alle toeleveranciers, klanten en personeel uit Mechelen komen, dan zal meteen gezocht worden op het type locatie, te koop of te huur en site-specifieke factoren, zoals parkeerruimte. Maar sommige bedrijven, en zeker de buitenlandse investeerders, zullen ook andere vestigingsfactoren tussen locaties vergelijken zoals beschikbaarheid van personeel met een bepaalde scholing, bereikbaarheid enz. Bedrijven houden ook steeds meer rekening met het ecosysteem waarin ze terecht komen. Zo ontstaan verschillende types vestigingsmilieus voor verschillende doelgroepen. Blue Gate Antwerpen voor duurzame chemie, Grobbendonk langsheen het Albertkanaal voor watergebonden activiteiten, Health & Care Valley in Aalst voor de zorgeconomie…maar even goed binnenstedelijke creatieve hotspots op locaties in Leuven, Gent,….
 
Gemeenten stemmen hun ruimtelijk-economisch beleid hierop af. In het verleden gebeurde dat vooral door ruimte te reserveren voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein met bedrijfskavels of bedrijfsunits. Maar meer en meer gaat het over andere types vestigingsmilieus die inspelen op de troeven van de locatie, de aanwezige (leegstaande) sites, de ‘bedrijvige kern’: kantoorachtigen, ateliers, bedrijfsverzamelgebouwen, co-working spaces,…
 
Om dit beleid te onderbouwen doen gemeenten beroep op ruimtelijk-economisch onderzoek. Op basis van deze kennis kunnen gemeenten haalbare ambities stellen en strategische beleidsdoelstellingen formuleren. Goede databronnen zijn daarin onontbeerlijk.
 
bizLocator draagt hierin bij als databron, niet alleen door het in kaart brengen van het aanbod aan bedrijfspanden engronden. Minstens zo belangrijk zijn de gegevens die worden geregistreerd uit de zoekopdrachten: deze  leveren immers een beeld op van de aard van de vraag naar professioneel vastgoed in Vlaanderen.

Linkhttps://www.vlaio.be/nl/publicaties/ruimtelijk-economisch-onderzoek-een-leidraad-voor-lokale-besturen